Ogród

Bioretencja

Bioretencja to rodzaj systemu gospodarki wodnej, który może pomóc w ograniczeniu odpływu wód opadowych i powodzi. Systemy bioretencyjne mają na celu wychwytywanie i zatrzymywanie wody deszczowej na miejscu, co zmniejsza ilość odpływu wód opadowych. Kiedy woda deszczowa dotrze do ziemi, zostanie wchłonięta przez glebę, zamiast spływać na ulice i do kanalizacji.

Systemy bioretencyjne mogą być stosowane w każdym krajobrazie, od podwórek mieszkalnych po duże parki publiczne. Są doskonałym sposobem na zarządzanie zanieczyszczeniem wód burzowych i ochronę lokalnych strumieni przed erozją. .

Słowo bioretencja pochodzi od połączenia terminów „biosfera” i „retencja”. Biosfera to termin używany do opisania terenu i atmosfery na danym obszarze, podczas gdy retencja opisuje działanie, które zapobiega lub spowalnia ruch czegoś. Zastosowanie systemów bioretencyjnych pomaga ograniczyć odpływ wód opadowych, co ogranicza powodzie. Praktycznym przykładem jest sytuacja, w której dom ma podwórko, które pokrywa się z jego ogrodem i jest ich dużo. . Front domu będzie posiadał strefę bioretencyjną do zbierania wody deszczowej, co prowadzi do mniejszego odpływu wody na ulicę. Na obszary bioretencyjne można zastosować różne materiały, takie jak kostka brukowa lub bruk.

Retencja wody w krajobrazie

Retencja wody w krajobrazie zwana też jako retencja krajobrazowa staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem. Celem zatrzymywania wody w krajobrazie jest zapobieganie wysychaniu roślin, pomoc w kontrolowaniu erozji gleby i utrzymywanie zdrowego poziomu wód gruntowych. . Retencja wody jest korzystna na terenach wilgotnych, gdzie zwiększa pojemność wodną gleb. Zmniejsza również prawdopodobieństwo spływu, który może powodować erozję i zanieczyszczenie. Retencja wody jest szkodliwa na obszarach suchych, gdzie zwiększa parowanie i może prowadzić do zasolenia. Architektura krajobrazu projektuje krajobrazy z różnymi typami roślinności do różnych celów. Na przykład: – Rośliny podmokłe pomagają zmniejszyć utratę gleby w wyniku spływu wody i zatrzymują wilgoć na powierzchni gruntu. . Retencja wody jest korzystna na terenach podmokłych, gdzie zwiększa pojemność wodną gleb. Zmniejsza również prawdopodobieństwo spływu, który może powodować erozję i zanieczyszczenie. Retencja wody jest szkodliwa na obszarach suchych, gdzie zwiększa parowanie i może prowadzić do zasolenia. Architektura krajobrazu projektuje krajobrazy z różnymi typami roślinności do różnych celów. Na przykład: – Tereny podmokłe pomagają ograniczyć utratę gleby w wyniku spływu i zatrzymują wilgoć na powierzchni gruntu.

 

bioretencja - retencja krajobrazowa - staw kąpielowy - bio basen
fot. pixabay.com | cc0 – oczko wodne.

bioretencja – retencja krajobrazowa, retencja wody